Féregfark festése

Féregfark festése, Harry Potter - HALADÓKNAK!!! - Index Fórum

Első fejezet A Denem-ház Little Hangleton lakói még mindig Denem-házként emlegették a dombtetőn álló kúriát, pedig a Denem család már réges-rég nem lakott ott. A ház néhány ablakát bedeszkázták, a tető cserépborításán foghíjak éktelenkedtek, s a falak alig látszottak ki féregfark festése elburjánzott repkény alól.

  • Férgek és giardia elleni gyógyszerek
  • Féregfark festése, Tartalomjegyzék
  • Tintás Narancska - Inktober - - 𖦹 ʟ ᴇ ᴏ 𖦹 - Wattpad

A hajdan tekintélyes úri lak, a környék legnagyobb és legpompásabb épülete elhanyagolt, lakatlan rommá korcsosult. A Little Hangletoniak egytől egyig hátborzongató helynek tartották a régi kúriát. Fél évszázada megmagyarázhatatlan, borzalmas dolog történt ott, s az idősebb helybéliek még mindig elő-elővették mikoplazma és szemölcsök témát, ha épp híján voltak a frissebb pletykáknak.

Tartalomjegyzék

A szájhagyomány alaposan kiszínezte a történetet - már senki nem tudta, mi igaz belőle, és mi nem - s bár számos változat terjedt el, mindegyik ugyanúgy kezdődött: ötven éve, amikor a Denem-ház még régi féregfark festése tündökölt, egy derűs nyári reggelen a szalonba lépő szobalány holtan találta a Denem család mindhárom tagját.

A szobalány sikoltozva lerohant a faluba, és szétkürtölte a hírt. A testük jéghideg! Az a ruha van rajtuk, amiben vacsoráztak!

Hamarosan megérkeztek a rendőrök; a falubeliek döbbent kíváncsisággal és alig palástolt izgalommal várták az újabb fejleményeket. Meg sem próbáltak úgy tenni, mintha gyászolnák Deneméket, féregfark festése életükben általános ellenszenv övezett.

féregfark festése

Az idősebb Mr. Denem és féregfark festése arrogáns, gazdag sznobok voltak, felnőtt fiuk, Tom pedig még rajtuk is túltett gorombaságban. A falu lakóit csak az érdekelte, ki gyilkolhatta meg a családot - hisz lehetetlennek tűnt, hogy három egészségesnek ismert ember egyazon éjszakán haljon meg természetes halállal. Little Hangleton kocsmája, az Akasztott Ember aznap rekordforgalmat bonyolított, hiszen az egész falu odatódult megtárgyalni az eseményeket.

Mint kiderült, megérte őrizetlenül hagyniuk a családi tűzhelyet: kisvártatva becsörtetett a kocsmába Denemék szakácsnője, és a hirtelen támadt csendben drámai hangon bejelentette, hogy a rendőrök letartóztattak egy Frank Bryce nevű férfit. Frank Bryce, Denemék kertésze a kúriához tartozó birtokon lakott, egy düledező kunyhóban.

Frank hadirokkant volt; mióta visszatért a fi-outról, egyik lábát nehezen mozgatta, s ki nem állhatta a tömeget meg a zajt. Hazatérése óta Denemék alkalmazottja volt. A falubeliek a részletesebb beszámoló reményében versengve fizették az italokat a szakácsnőnek, aki a negyedik sherry után végre folytatta: - Mindig sejtettem, hogy valami nincs rendben Frankkel.

Navigációs menü

Ha nem hívtam meg százszor teázni, akkor egyszer se. Gyanús volt, hogy olyan mogorva, magának való. Ez még nem ok arra, hogy… - Ki másnak lett volna kulcsa a hátsó ajtóhoz? Az éjjel nem feszítették fel az ajtót! Egyetlen ablakot sem törtek be! Frank megvárta, amíg mi elaludtunk, aztán szépen felsántikált a házba… A falusiak sötét pillantásokat váltottak. Ezalatt a szomszédos városka, Great Hangleton sötét és piszkos rendőrőrszobáján Frank egyre csak azt ismételgette, hogy féregfark festése, s hogy az egyetlen ember, akit Denemék halála napján a ház körül látott, egy sápadt, sötét hajú, tizenéves fiú volt.

Mivel azonban a faluban senki más nem találkozott a leírásnak megfelelő idegennel, a rendőrök biztosra vették, hogy gyanúsítottjuk a levegőbe beszél. Franknek tehát igencsak rosszul állt a szénája - amíg meg nem érkezett az orvosszakértői jelentés, amitől egy csapásra megváltozott a helyzet.

A rendőrök még sosem olvastak ehhez foghatóan különös boncolási jegyzőkönyvet.

A holttesteket nem is egy, de egész csapatnyi orvos vizsgálta meg; megállapították, hogy Deneméket nem mérgezték meg, nem lőtték vagy szúrták le, nem fojtották meg se kézzel, se kötéllel - egy szó, mint száz, a jelek szerint nem esett semmiféle bántódásuk.

Mi több - folytatódott a döbbent hangú jelentés - Denemék tökéletesen egészségesnek tűntek - eltekintve attól, hogy egyikük sem élt.

Az orvosszakértők féregfark festése bizonyára azért, hogy valamiféle rendellenességet mégiscsak megemlítsenekhogy a halottak arca rémületet tükrözött - de hát, hangoztatták az ingerült rendőrök, ki hallott már olyat, hogy három embert halálra ijesszenek? Ezek után már arra sem volt bizonyíték, hogy Denemék gyilkosság áldozatai lettek. Féregfark festése rendőrök kénytelen-kelletlen szabadlábra helyezték Franket, a Denem család pedig örök nyugalomra lelt Little Hangleton temetőjében.

Sírjuk ezután hosszú ideig a falu legfontosabb látványosságának számított. Frank Bryce a helybéliek nagy megrökönyödésére mit sem törődött az ellene fordult közhangulattal, és visszatért a Denem-birtokon álló kertészlakba. Ráadásul tudja, hogy ezt mi is tudjuk. Az arcátlanság netovábbja, hogy ezek után itt maradt. Frank valóban ott maradt, a Denem-házba pedig új lakók költöztek.

Az ő kertészük is Frank volt, csakúgy mint az őket követő és az azokat követő beköltözőké - ugyanis egyetlen család sem bírta ki sokáig a házban. Idővel aztán elfogytak a vállalkozó szellemű családok, s a kúria, melynek nyomasztó hangulatához talán Frank jelenléte is hozzájárult, lakók híján az enyészeté lett.

A Denem-ház jelenlegi tulajdonosa, egy tehetős ember, nem lakott a kúrián, s egyéb célra sem használta az épületet. A faluban úgy tudták, "adózási megfontolásból" vásárolta az ingatlant, de hogy ez pontosan mit jelent, azt senki se tudta. A gazdag tulajdonos mindenesetre megtartotta állásában Franket, aki immár a hetvenhetedik évében járt. Az öreg kertész, bár hallása megromlott s egyre nehezebben mozgatta beteg lábát, szép időben még mindig kijárt a virágágyások közé, jóllehet egyre inkább alulmaradt a gyomokkal vívott véget nem érő harcban.

Igaz, Franknek nem csak a gazzal féregfark festése megküzdenie.

további információk

A falubeli suhancok körében divattá vált, hogy köveket dobáljanak be a. Denem-ház ablakain, s biciklipályának használják a pázsitot, amit Frank arca verejtékével gondozott. A kaland kedvéért egyszer-kétszer be is törtek az ódon kúriába. Frank szívén viselte a ház és a birtok sorsát; rekedten kiabálva igyekezett elűzni a vandál betolakodókat, akik vihogva nézték, ahogy az öreg kertész botjával hadonászva biceg feléjük. Frank meg volt győződve féregfark festése, hogy a kamasz fiúk azért űzik vele gonosz tréfáikat, mert szüleikhez és nagyszüleikhez hasonlóan gyilkosnak tartják őt.

Így hát, amikor egy augusztusi éjszakán felriadt álmából, és észrevette, hogy valaki behatolt a régi házba, nyomban arra gyanakodott, hogy a fiúk indítottak újabb büntetőakciót ellene. Franket fájós lába ébresztette fel; öregségére egyre többet kínlódott a beteg végtag miatt.

féregfark festése

Felkelt hát, és lebotorkált a konyhába, hogy megtöltse a forró vizes tömlőt, amivel elmerevedett térdízületét szokta gyógyítgatni. A mosdókagyló előtt állva felpillantott a Denem-házra, s ekkor vette észre, hogy a felső emelet ablakain világosság szűrődik féregfark festése.

féregfark festése

Rögtön sejtette, mi történt: a suhancok újra betörtek a kúriára, s a táncoló fényből ítélve ezúttal tüzet is gyújtottak. Franknek nem volt telefonja, s amúgy sem rajongott a rendőrökért, mióta a Denem-gyilkosság kapcsán letartóztatták. Letette a tömlőt, sietve visszabicegett a hálószobába, felöltözött, majd ismét lement, és leakasztotta az ajtó melletti kampóról a rozsdás, régi kulcsot. Azután magához vette botját, és elindult a sötét parkon át. A Denem-ház főbejáratán nem volt nyoma erőszakos behatolásnak, s az ablakok is zárva voltak.

Frank megkerülte az épületet, és a repkényfüggöny mögött rejtőző hátsó ajtóhoz lépett. Elővette a régi kulcsot, megfordította a zárban, majd óvatosan lenyomta a kilincset. Az ajtó a tágas konyhába nyílt Frank orrát áporodott, dohszagú levegő csapta féregfark festése. Évek óta nem járt a háznak ebben a részében, de emlékezett rá, féregfark festése kell keresnie az előcsarnokba nyíló ajtót, s egyenesen arra indult a sötétben. Amennyire beteg lába engedte, igyekezett zajtalanul lépkedni, s féregfark festése fülét hegyezte, hátha járkálást vagy beszédet hall odafentről.

Az előcsarnokba érve már látott is valamicskét, mert a bejárati ajtó két oldalán elhelyezkedő nagy, bordázott ablakok jóvoltából valamivel világosabb volt. Frank elindult felfelé a kőlépcsőn, s magában áldotta a vastag porréteget, mely jótékonyan tompította léptei zaját és botja kopogását. Az emeletre érve Frank jobbra fordult; egyetlen pillantással megállapította, hol vannak a betolakodók. A folyosó legvégén egy ajtó félig nyitva volt, s lobogó fény szűrődött ki rajta, aranyló sávot festve a sötét padlóra.

Frank szorosan megmarkolta botját, és közelebb lopakodott az ajtóhoz. Három-négy méter távolságból már szemügyre vehette a résen át a szoba egy szeletét. A betolakodók annak rendje féregfark festése módja szerint a kandallóban raktak tüzet.

Ez meglepte Franket. Megállt, és hallgatózni kezdett, ekkor ugyanis egy vékony, félősen remegő férfihang szólalt meg odabent.

Ő is férfi lehetett, de hangja sípolóan magas volt, s olyan fagyos, akár egy téli szélroham.

féregfark festése

Frank beleborzongott, amikor meghallotta. Frank jobb fülét az ajtó felé fordította, hogy tisztábban hallja a zajokat Üvegedény koppant egy kemény felületen, majd olyan tompa súrlódás hallatszott, mint amikor egy súlyos bútort húznak a padlón. Egy kis termetű férfi haladt át a szobának azon a részén, ami a félig nyitott ajtón át látható volt. Az illető hosszú, fekete köpenyt viselt, egy folton kopasz volt, és egy széket tolt maga előtt.

Kifárasztott az utazás. Frank a homlokát ráncolta, s még közelebb dugta jobbik fülét az ajtóhoz. Rövid szünet után megszólalt a Féregfarknak nevezett idegen.

Ez a hely többé-kevésbé kényelmes, és a terv végrehajtásával még várnunk kell. Botorság lenne bármit is tennünk, amíg véget nem ér a Kviddics Világkupa. Frank felemelte a kezét, és kisujjával belefúrt a fülébe. Bizonyára eldugult a hallójárata, azért vélte hallani a nem létező "kviddics" szót. Frank még bőszebben forgatta az ujját a fülében.

A Mágiaügyi Minisztérium összes mitugrásza szolgálatban van; vadásznak a gyanús jelekre, és kétszer is ellenőrzik mindenkinek a személyazonosságát. Mániákusan ügyelnek a biztonságra, nehogy a muglik észrevegyenek valamit.

Ezért kell várnunk.

féregfark festése

Frank rájött, hogy a fültisztogatás nem segít. Tisztán hallotta a "Mágiaügyi Minisztérium", a "varázslók" és a "mugli" szavakat. Ezek a kifejezések nyilván titkos dolgokra utaltak, s Franknek csak két olyan embercsoport jutott eszébe, akik tolvajnyelven beszélik a condyloma fekete foltja az ügyeiket: a kémek és a bűnözők. Görcsösen megmarkolta hát botját, és még féregfark festése húzódott az ajtó réséhez.

A beszélgetésben rövid szünet állt be féregfark festése azután ismét Féregfark szólalt meg. Úgy hadart, mint aki attól fél, hogy elveszti bátorságát, mielőtt a mondat végére ér.

Harry Potter (filmsorozat) – Wikipédia

Most kicsit hosszabb szünet következett, azután… - Harry Potter nélkül? Csak gondoltam, ha egy másik varázslót vagy boszorkányt használnánk - akárki mást - sokkal könnyebben végrehajthatnánk féregfark festése dolgot! Ha megengednéd, kegyelmes uram, hogy rövid időre magadra hagyjalak - hiszen tudod, hogy kitűnően tudom álcázni magam - akkor két nap alatt kerítenék egy megfelelő embert… - Használhatnék mást - mondta halkan a második hang.

Túl sokan őrzik… - És te önként vállalnád, hogy szerzel helyette valaki mást?

féregfark festése

Érdekes… talán belefáradtál abba, hogy ápolnod kell, Féregfark? Csak nem azért javasolod, hogy változtassuk meg a tervet, mert meg akarsz szökni tőlem? Meg se fordult a fejemben, hogy elhagyjalak… - Ne hazudj, Féregfark!

Megbántad, hogy visszatértél hozzám. Undorodsz tőlem. Összerezzensz, valahányszor rám nézel, megremeg a kezed, ha hozzám kell érned… - Nem! Kegyelmes uram, odaadó és hűséges híved vagyok… - Az odaadásod nem több gyávaságnál.

További a témáról